actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact

 

 

Overzicht actueel


 

                   

 

Uitnodiging

 

Uitreiking Clara Meijer- Wichmann Penning 2014

                                  

 

Op woensdagavond 10 december 2014 om 18.30 uur (zaal open vanaf 18.00 u) wordt

in de Vondelkerk, Vondelstraat 120-D, Amsterdam de ClaraMeijer-Wichmann Penning 2014 uitgereikt.

 

Deze penning wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling, die in Nederland en onder tegenwerking van overheid of omgeving werkt aan het aan de kaak stellen en het opheffen van de schending van mensenrechten van andere personen of groepen.

Helaas blijft het vreemdelingenbeleid en uitvoering daarvan in Nederland ernstige gebreken vertonen op het gebied van mensenrechten, waarbij van overheidswege vrijwel geen pogingen voor verbetering worden ondernomen. Daarom staan dit jaar de mensenrechten centraal van vluchtelingen, die in Nederland geen verblijfsstatus hebben gekregen, maar om uiteenlopende redenen ook niet kunnen worden uitgezet. Een aantal van hen heeft het initiatief genomen om zich als groep te organiseren en in samenwerking met sympathisanten en vrijwilligers hun onmogelijke positie en mensonwaardige situatie publiekelijk onder de aandacht te brengen. Met name de initiatiefnemers en coördinatoren zijn daarbij bereid geweest om het risico van vervolging en detentie op zich te nemen.

Beide bovengenoemde organisaties hebben daarom besloten om dit jaar de Clara Meijer-Wichmann Penning toe te kennen aan de initiatiefnemer en coördinator El Mouthena als vertegenwoordiger van de Beweging  “Wij zijn hier”.   

Naast de penninguitreiking wordt op 10 december de traditionele Clara Meijer-Wichmann Lezing gehouden. Prof. dr.MarliHuijer zal in deze lezing hetbeeldschetsen van een samenleving met open grenzen enwat dat vraagt vanhaar inwoners ende nieuwkomers.

 

Het programma van deze avond is als volgt

 

18.00       inloop met koffie en thee 

     

18.30       opening door Hans Gaasbeek

  • laudatio door Cees Hamelink
  • uitreiking penning en oorkonde door voorzitters van de Liga en J’accuse
  • antwoord van de ontvanger(s) van de penning; El Mouthena El Marrakcy,

              Abebe Beyenne, Yusuf Adam Salik, Ilhaam Aswees, Marjan Sax

  • muzikaal intermezzo door Myriam West
  • lezing prof.dr. Marli Huijer
  • informeel samenzijn met een drankje & hapje

21.00      einde

 

A.u.b.  aanmelden via e-mail aan: gerardvancranenburgh@ligarechtenvandemens.nl  

 

Hans Gaasbeek, voorzitter van de Liga voor de Rechten van de Mens

 

Thea Engel, voorzitter van Stichting J’accuse

 

 

Amsterdam, november 2014

 

Deze penning-uitreiking is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Democratie en Media

 

 

 

De AEDH heeft met financiële ondersteuning door de Europese Commissie onderzoek gedaan naar de bescherming van persoonsgegevens in Europa. Het gaat om gegevens bij justitie, politie, gezondheidszorg en onderwijs.

 

Bijgaand de verwijzing naar de documententen die hierop betrekking hebben:

 

Een vergelijkend overzicht van Europese landen hoe wordt omgegaan met de opslag van persoonsgegevens m.b.t. beperking van vrijheid, doorzichtigheid en controle voor burgers, beroepsmogelijkheden voor het blokkeren van eigen gegevens, en rol van nationale gegevensbeschermingsautoriteiten

http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Tools%20fichage/EN_Analyse%20comparative_basse_def.pdf

 

Een waarschuwing aan de Europese burgers over de risico's die daaraan verboden zijn en aanbevelingen hoe daarmee kan worden omgegaan

http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Tools%20fichage/Passeport-FI-GB-EXE_HD.pdf

 

Een kort  overzicht van de data-opslag van de Europese overheden

http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Tools%20fichage/Hit%20parade%20infographie%20en-300614.pdf

 

Een opsomming van de maatregelen die de Europese Commissie heeft uitgevaardigd m.b.t. bescherming van persoonsgegevens.

http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/AEDH_EuropeanMonograph_PublicDataCollection_Final.pdf

 

 

Naar aanleiding van het verzoek om schorsing van advocaat Stelling heeft de Liga op 11 mei bijgaande brief geschreven aan de Raad van Discipline.

 

Gezamenlijke open brief van 2 april van mensenrechtenorganisaties naar aanleiding van het 4e EURO-Afrika congres

 

Bijgaand de brief van de FIDH, de International Campaign for Tibet en de Liga voor de Rechten van de Mens die op vrijdag 14 maart is verstuurd naar Minister-President Rutte en Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken

 

Oproep van Europese mensenrechtenorganisaties voor aandacht aan mensenrechten bij de Europese verkiezingen van 2014

 


 


top page