actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
 
Overzicht archiefClara Meijer-Wichmann Penning 2006  voor twee Amsterdamse politieagenten: de brigadiers Mos Florie en Nico Sukel

De Clara Meijer-Wichmann Penning, die jaarlijks door de Liga voor de Rechten van de Mens in samenwerking met de mensenrechtenorganisatie J’Accuse  wordt uitgereikt aan personen of instellingen, die erkenning verdienen bij de verdediging van de mensenrechten in Nederland, is dit jaar toegekend  aan twee brigadiers van de Amsterdamse politie:  Mos Florie en Nico Sukel. Dat is voor hun bijzondere inzet bij de bestrijding van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel. Op zondagnamiddag 10 december 2006, de Dag van de Rechten van de Mens, zal om half zes de penning met de daarbij behorende oorkonde aan hen worden overhandigd in de Amstelkerk op het Amstelveld te Amsterdam.

Kan belediging de integratie bevorderen ?

Onder deze titel organiseerde de Liga in samenwerking met het NJCM op maandag 2 oktober een debat over het nut van een verbod op het beledigen van groepen gelovigen in Studio 80 in Amsterdam. In het bijzonder werd ingegaan op de vraag of artikel 137c Wetboek van Strafrecht over het opzettelijk beledigen van groepen (gelovigen) aanpassing verdient en in hoeverre dit de integratie kan bevorderen. Aan het debat namen onder andere deel publicist Paul Cliteur en parlementariër Andre Rouvoet.

Gezamenlijke bijeenkomst van de Wereldfederalisten Beweging Nederland, de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) en de Liga voor de Rechten van de mens. Deze bijeenkomst vindt plaats op 10 november 2006 in Utrecht. Zie de uitnodiging

De mythes rondom vrouwenhandel, een debat op 31 oktober in De Balie in Amsterdam. Sprekers zijn Barbara Limanowska, medewerker van de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in Sarajevo en professor Ratna Kapur, directeur van het centrum voor feministisch juridisch onderzoek in New Dehli geven een analyse van de verschillende actoren. Bryan Olthof, medewerker global issues section van de Amerikaanse ambassade zal ingaan op de Amerikaanse aanpak van mensenhandel.

Conferentie over kinderrechtenonderwijs

Op vrijdag 24 november 2006 vindt er in Nijmegen een conferentie plaats onder de titel Kinderrechtenonderwijs, een bijzondere vorm van mensenrechtenonderwijs. Deze conferentie wordt georganiseerd door de Pabo Groenewoud en de kinderrechtenorganisatie Defence for Children International Nederland. Deelname aan de conferentie kost € 85. Aanmelding kan via www.defecnceforchildren.nl . Zie voor nadere informatie over de conferentie www.han.nl/congreseducatie.

Fototentoonstelling “Breaking the Silence”

Op initiatief van Next Step, de jongeren van Een Ander Joods Geluid, wordt van 16 t/m 24 oktober 2006 de fototentoonstelling Breaking the Silence;. de bezetting gezien door de ogen van Israëlische soldaten gehouden in Galerie De Levante, Hobbemastraat 28  in Amsterdam (achter het Rijksmuseum). De openingstijden zijn: ma/di/wo/za/zo 14.00 - 20.00 uur; do/vr 16.00 - 22.00 uur. Op donderdag 19 oktober 20.00 uur is er open discussie. Voor een groepsbezoek met rondleiding, email naar eajg@xs4all.nl of bel 06 18624892.  Zie ook www.eajg.nl .

Tentoonstellingen van kunstenaars die om potitiek-artistieke redenen gevlucht zijn

In het multicultureel centrum Akantes, gevestigd in Amsterdam op de Nieuwe Herengracht 95,  tel. 020.6252066, en open  op wo/do 12.00 - 17.00 uur, worden de volgende tentoonstellingen georganiseerd van kunstenaars die om politiek-artistieke redenen naar Nederland zijn gevlucht: .

  • De waan van de dag, werk van Aras Kareem (Irak) van  21 september tot 2 november.
  • Een Griot in de polder, werk van Adil Elsanousi (Sudan) van 9 november tot 21 december.
  • Nadien volgen tentoonstellingen van kunstenaars afkomstig uit Oezbekistan, ex-Joegoslavië en Roemenië.

Meer informatie bij AIDA Nederland, van Ostadestraat 49a, 1072 SN Amsterdam, tel 020.6713786, email atda@xs4all.nl .  

AIDA gaat solo in Akantes.

AIDA (Association Internationale de Défence des Artistes) geeft steun aan gevluchte kunstenaars.

De Liga voor de Rechten van de Mens en de mensenrechtenorganisatie J'accuse hebben een ondersteuningsbrief gestuurd aan de Gemeente Haarlemmermeer naar aanleiding van het kort geding detentiecentrum Schiphol.

Persbericht  van de Liga voor de Rechten van de Mens en The European Association for Human Rights over de dood van elf immigranten in de vreemdelingenbewaring op Schiphol is uitgebracht op 28 oktober 2005

Niqaab of naveltruitje

Liga voor de rechten van de mens heeft op maandag 13 maart een

debat georganiseerd over de (keuze)vrijheid van de vrouw. Hier kunt u daarvan het verslag lezen

Open brief van de Liga voor de Rechten van de Mens en J’accuse, gedateerd 18 maart 2005, is aan de leden van de Tweede Kamer waarin ernstige bezorgdheid wordt geuit over de aantasting van mensenrechten in Nederland in het kader van de bestrijding en voorkoming van eventuele terroristische aanslagen

Manifest van de Liga voor de Rechten van de Mens en J’accuse, getiteld Nederland zet de klok terug, gedateerd 18 maart 2005, is meegezonden met de open brief aan de leden van de Tweede Kamer, waarin in extenso de ernstige bezorgdheid wordt uitgesproken over de aantasting van mensenrechten in Nederland in het kader van de bestrijding en voorkoming van eventuele terroristische aanslagen

top page