actueel
home
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
 
De Liga voor de Rechten van de Mens is een vereniging van mensen die zich inzetten voor de bescherming van alle mensenrechten. De Liga wil aan burgerlijke en politieke rechten, maar ook aan sociale, economische en culturele rechten een zo breed mogelijke bekendheid geven. Bovendien vraagt de Liga aandacht voor schendingen van deze rechten, vooral wanneer deze in Nederland plaatsvinden

~ De reikwijdte van de Liga is die van haar leden: vrijwilligerswerk van kritische denkers en doeners. Op tal van onderdelen kunnen leden zich verdienstelijk maken. Iets voor u? Klik dan hier op Organisatie/Werkgroepen voor informatie over de huidige werkzaamheden. Klik dan vervolgens op Contact , om u voor een en ander op te geven.

~ Zonder ontvangst van subsidies van overheden, maken onder meer schenkingen het werk van de Liga financieel mogelijk. U kunt donateur van de Liga worden. Klik hier op Contact, om u als donateur aan te melden.

~ Momenteel liggen de belangrijkste activiteiten van de Liga enerzijds op het terrein van het blad TERECHT. Klik hier op Terecht voor nadere informatie.

~ Anderzijds liggen de activiteiten van de Liga vooral op het terrein van de jaarlijkse toekenning van de Clara Meijer-Wichmann Penning, uitgereikt op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, aan een persoon of organisatie, die bijzondere erkenning verdient voor zijn of haar inzet voor de verdediging van de rechten van de mens, vooral in Nederland. Klik hier op Clara Meijer-Wichmann Penning voor nadere informatie.

~ De Liga bevindt zich binnen het geheel van mensenrechtenorganisaties. Zij wil haar werkzaamheden zo veel mogelijk afstemmen op of samenwerken met deze mensenrechtenorganisaties. Klik hier op Verbindingen voor nadere informatie.

~ Wilt u - lid of geen lid, donateur of geen donateur - communiceren met de Liga, of een kritisch geluid laten horen dat wel of niet bestemd is voor opname op de website van de Liga, of wilt zich opgeven voor een evenement, voor lidmaatschap of donateurschap, etc., klik dan hier op Contact.


Laatste update website
~ 15 oktober 2005.

top page