actueel
missie
organisatie
terecht
cmw penning
vernindingen
archief
contact
 
Overzicht commentaar

Astrid Essed introduceert zichzelf:

Vanuit mijn levensbeschouwelijke overtuiging tracht ik op bescheiden wijze middels artikelen, ingezonden brieven, commentaren en brieven aan politici een bijdrage te leveren aan de bevordering van de mensenrechtenregels in en buiten Nederland.  

Stelregel mijnerzijds is, dat ik mij bij mijn activiteiten laat leiden door de handhaving van mensenrechtenregels, zonder aanzien des lands, persoons of sociale groep.  

Op internationaal gebied ben ik voornamelijk gericht op de mensenrechtensituatie in het Midden-Oosten, Irak, Afghanistan, Iran, Tjetjenie, Soedan en in het byzonder Darfoer en Pakistan Uiteraard zou ik eveneens graag een bijdrage willen leveren betreffende de mensenrechtensituatie in andere landen en conflictgebieden, maar mijn stelregel is, dat ik pas over een land of een gebied schrijf, wanneer ik de zo noodzakelijke basisinformatie betreffende de situatie heb opgedaan.  

Vanuit dat standpunt ben ik mij dan ook aan het inlezen betreffende de mensenrechtensituatie in andere dan de hierbovengenoemde gebieden en landen.  

Betreffende Nederland gaat met name mijn zorg uit naar de toenemende invloed van de Overheid op de burger, hetgeen o.a. tot uiting komt in het preventieve fouilleren en de identificatieplicht, en de sinds 11 september 2001 steeds meer toenemende anti-Islamhetze, die gericht is tegen moslims in het algemeen en de Marokkaanse gemeenschap in het byzonder. Eveneens maak ik mij in toenemende mate bezorgd over de reeds bestaande en de nieuw aan te nemen anti-terreurwetgeving, die mijns inziens in hoge mate in strijd is met de principes van de Nederlandse rechtsstaat. Tenslotte gaat mijn zorg ook in belangrijke mate uit naar het Nederlandse vreemdelingenbeleid in het algemeen en het terugkeerbeleid van minister Verdonk in het byzonder, hetgeen niet alleen inhumaan is, maar eveneens in strijd met de internationale mensenrechtenverdragen.  

Ik hoop met mijn bijdragen een constructieve bijdrage te leveren aan deze website

top page