2006 Mos Florie en Nico Sukel

Verslag van uitreiking van de Clara Meijer-Wichmann Penning 2006 aan de brigadiers van de Amsterdamse politie Mos Florie en Nico Sukel op 10 december 2006 in de Amstelkerk te Amsterdam

Op zondagnamiddag 10 december 2006, de Dag van de Rechten van de Mens, heeft prof.dr. Cees. J. Hamelink, voorzitter van de Liga voor de Rechten van de Mens, in de Amstelkerk op het Amstelveld te Amsterdam in aanwezigheid van circa 75 personen de Clara Meijer-Wichmann Penning 2006 met de daarbij behorende oorkonde uitgereikt aan twee brigadiers van de Amsterdamse politie Mos Florie en Nico Sukel. Dat is gedaan voor hun beider bijzondere inzet bij de bestrijding van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel. Mos Florie en Nico Sukel zijn wijkagenten op de Amsterdamse Wallen. Zij functioneren als zedencontroleurs en worden daar geconfronteerd met moderne slavernij, mensenhandel, in hun ogen na moord een van de ernstigste delicten. (Nico Sukel heeft inmiddels een andere functie bij de Amsterdamse politie.)

De laudatio, voorafgaande aan de overhandiging en opgesteld door Rudolf de Jong, lid van de Raad van Advies van de Liga, werd bij diens afwezigheid voorgelezen door Thea Engel, voorzitter van de J’accuse. Na het dankwoord van Mos Florie, uitgesproken mede namens Nico Sukel, werden beide brigadiers gefeliciteerd door de hoofdcommissaris van politie in Amstelland, drs. B.J.A.M.Welten, in diens korte toespraak.

Bij gelegenheid van de penninguitreiking werd ook de jaarlijkse Clara Meijer-Wichmann Lezing gehouden, dit jaar verzorgd door Ties Prakken, emeritus hoogleraar strafrecht en criminologie aan de Universiteit Maastricht. De lezing droeg de titel Mensenrechten en overheidsverantwoordelijkheid.