Over de Liga

Contact

info@ligarechtenvandemens.nl
Nieuwe Gracht 5A, 2011 NB Haarlem

De Liga voor de Rechten van de Mens is een door de Nederlandse belastingdienst erkende ANBI-instelling.
IBAN NL 48 INGB 0000 1811 28
RSIN 8070.90.396
KvK 40533529

 

Bestuur

De Liga is een vereniging; op de laatste ledenvergadering (29 april 2022) is het volgende bestuur verkozen:
mr. Symone Gaasbeek-Wielinga, voorzitter
Harry Custers, penningmeester
Julia van Helden, secretaris

De bestuursleden doen hun werkzaamheden zonder bezoldiging.

 

Beleidsplan & financiƫle overzichten

Beleidsplan 2022 t/m 2025

Financieel overzicht 2020 t/m 2021
Financieel overzicht 2017 t/m 2020