Actueel

Clara Meijer-Wichmann Penning 2023

De Liga voor de Rechten van de Mens reikt de Clara Meijer-Wichmann Mensenrechtenpenning in 2023 uit aan Clara en Sjaak Sies-Frank, voor hun buitengewone inspanningen voor de rechten van met name de mensen die te weinig middelen hebben om voldoende en gezond te eten.

Graag nodigen wij u uit om bij de feestelijke uitreiking van deze penning aanwezig te zijn, vrijdag 3 november 2023 om 16.30 uur (inloop vanaf 16:00 uur) in de Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, 2011 HV Haarlem (10 minuten wandelen vanaf het Centraal Station, parkeergrage op 5 minuten wandelen).

Clara en Sjaak Sies-Frank hebben met buitengewone volharding de Voedselbank gestart en aan de wieg gestaan van een landelijk netwerk van voedselbanken. Daarmee hebben zij veel mensen concreet geholpen en een zeer grote bijdrage geleverd aan het zichtbaar maken van het armoedeprobleem. Zij hebben laten zien dat eigen burgerinitiatief, uitgevoerd op vrijwillige basis, zeer belangrijke gevolgen kan hebben.

De bijeenkomst zal worden geopend door Symone Gaasbeek-Wielinga, voorzitter van de Liga voor de Rechten van de Mens. Cees Hamelink, hoogleraar Communicatie en Media en oud-voorzitter van de Liga, zal het Laudatio uitspreken en daarbij ingaan op de achtergronden en redenen van deze uitreiking. Een ieder heeft recht op een behoorlijke levensstandaard voor zichzelf en zijn/haar gezin, “daarbij inbegrepen toereikende voeding, kleding en huisvesting”, zegt het VN Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten van 1966 (artikel 11). Het bestaan van de Voedselbank maakt duidelijk dat de overheid dit recht onvoldoende waarborgt.

Najib Amhali, cabaretier en acteur, is tevens ambassadeur van de Voedselbank en draagt die een warm hart toe. Hij zal een korte presentatie houden over zijn motivatie daarvoor. “Voor ons was er geen ondersteuning van een voedselbank. Maar deze was heel welkom geweest”.

Ter gelegenheid van de penninguitreiking wordt de Clara Meijer-Wichmann lezing gehouden door Quirine Eijkman, lector Toegang tot het Recht aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht en voormalig Ondervoorzitter en Commissielid bij het College voor de Rechten van de Mens. Zij zal o.a. spreken over de verhouding van burgerinitiatief in het kader van mensenrechten ten opzichte van overheidsbeleid.

Orchestre Partout zal spelen. Na afloop (ca. 18:00 uur) napraten met een drankje.

Wij verzoeken u uw voorgenomen komst aan te melden op info@ligarechtenvandemens.nl. Wilt u ook aangeven met hoeveel mensen u van plan bent te komen.

Uw donaties voor de Liga zijn welkom op bankrekening NL48 INGB 0000 1811 28 t.n.v. de Liga voor de Rechten van de Mens.