Actueel

Uitreiking Clara Meijer-Wichmann Penning

In Nederland is in relatief korte tijd het vertrouwen in de overheid ernstig geschaad. Veel mensen hebben ervaren dat ze in een geschil met de overheid slecht behandeld worden en soms zelfs kapot worden gemaakt. De onthullingen over de gaswinningsschade in Groningen en over het schandaal rond de kinderopvangtoeslag zijn hiervan schokkende voorbeelden.

Vanaf 2016 kwamen steeds meer misstanden aan het licht in het opereren van de Belastingdienst in het terugvorderen van beweerd frauduleus verkregen kinderopvangtoeslagen. Naast ouders die zich hardnekkig bleven verzetten tegen onterechte besluiten van de Belastingdienst, gingen advocaten, journalisten, de Nationale Ombudsman en Kamerleden met de zaak bezig. Geleidelijk aan werd de ernst en omvang van het onrecht dat vele duizenden gezinnen had getroffen duidelijk. De titel van het rapport uit december van de speciaal ingestelde Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag was Ongekend Onrecht.

De Liga voor de Rechten van de Mens reikt de Clara Meijer-Wichmann Penning 2022 uit aan drie personen die zich in het kinderopvangtoeslag-schandaal op buitengewone wijze hebben ingezet voor het blootleggen van onrecht en voor herstel van vertrouwen en wat daarvoor nodig is: erkenning van wat is gebeurd, reparaties voor mensen die zijn getroffen, en meer fundamentele aanpassingen in het functioneren van de overheid:

Chermaine Leysner
Renske Leijten
Pieter Omtzigt

Chermaine Leysner is één van de door het kinderopvangschandaal getroffen ouders. Zij werd in 2011 gesommeerd bijna een ton terug te betalen vanwege het ‘ontbreken van de juiste gegevens’. In totaal een bedrag van bijna een ton. Ze kreeg te maken met loonbeslag en een gedwongen verhuizing. Ze vocht vanaf het begin de besluiten van de Belastingdienst aan, Wat er precies ontbrak of onjuist was werd steeds niet duidelijk.
Renske Leijten en Pieter Omtzigt hebben zich als Kamerlid met volharding ingezet om alle aspecten van het schandaal boven water te krijgen, ondanks tegenwerking en gebrekkige en foutieve informatie-voorziening vanuit de regering. Zij hebben steeds meer informatie boven water gekregen, getroffen ouders een hart onder de riem gestoken en bereikt dat het terugdraaien van foutieve besluiten en verstrekken van compensatie in gang is gezet.
 

Uitreiking 28 oktober a.s.

De uitreiking vindt plaats op vrijdagavond 28 oktober a.s. om 17:00 uur (inloop 16:30 uur) in de Vondelkerk in Amsterdam.

Naast de ontvangers van de Penning zal Cees Hamelink, hoogleraar communicatie en media en oud-voorzitter van de Liga, spreken over de achtergronden en redenen van de uitreiking.

Barbara Oomen, hoogleraar sociologie van de mensenrechten en voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Zeeland, zal spreken over het blijvende belang van de inzet vanuit de samenleving voor de mensenrechten in Nederland.

Symone Gaasbeek-Wielinga, voorzitter van de Liga, zal namens de Liga voor de Rechten van de Mens het woord voeren.

U kunt zich hier aanmelden: penning@ligarechtenvandemens.nl

Aanmelden