Home

Mensenrechten beginnen dichtbij!

De Liga voor de Rechten van de Mens verenigt inwoners van Nederland die aandacht nastreven voor de toepassing van de mensenrechten in Nederland.
Vaak denken mensen bij mensenrechten aan het buitenland en aan internationale politiek. Maar ook binnenlands beleid heeft belangrijke mensenrechtenaspecten in zich.
Wij zien dat in ons land met name economisch, sociale en culturele rechten vaak veronachtzaamd of zelfs geschonden worden.Gemarginaliseerde of gediscrimineerde groepen hebben daar dan vaak van te lijden. Lees verder…

Uitreiking Clara Meijer-Wichmann Penning

De Clara Meijer-Wichmann Penning 2022 is door de Liga toegekend aan Chermaine Leysner, Renske Leijten en Pieter Omtzigt. De uitreiking vindt plaats op vrijdagavond 28 oktober a.s. om 17:00 uur (inloop 16:30 uur) in de Vondelkerk in Amsterdam.

Graag nodigen wij u uit om bij deze uitreiking aanwezig te zijn.
U kunt zich hier aanmelden: penning@ligarechtenvandemens.nl

Aanmelden

Over de uitreiking

Meer informatie over de CMW-Penning