Home

Mensenrechten beginnen dichtbij!

De Liga voor de Rechten van de Mens verenigt inwoners van Nederland die aandacht nastreven voor de toepassing van de mensenrechten in Nederland.
Vaak denken mensen bij mensenrechten aan het buitenland en aan internationale politiek. Maar ook binnenlands beleid heeft belangrijke mensenrechtenaspecten in zich.
Wij zien dat in ons land met name economisch, sociale en culturele rechten vaak veronachtzaamd of zelfs geschonden worden.Gemarginaliseerde of gediscrimineerde groepen hebben daar dan vaak van te lijden. Lees verder…

Clara Meijer-Wichmann Penning 2023

De Clara Meijer-Wichmann Mensenrechtenpenning 2023 is door de Liga toegekend aan Clara en Sjaak Sies-Frank, oprichters van de Voedselbank. De uitreiking vindt plaats op 3 november.

Uitnodiging voor de uitreiking

Meer informatie over de CMW-Penning