Links

Links

De Liga is sinds lang lid van de Internationale Mensenrechten-Federatie (FIDH).
Zij onderhoudt in het bijzonder contact met het Vlaamse medelid, de Liga voor Mensenrechten, over o.a. reacties op mensenrechtenkwesties en de ontwikkeling van werkzaamheden.

Andere organisaties die zich (mede) richten op mensenrechten in Nederland: