2008 Arnold Karskens

Op woensdag 10 december is in de Amstelkerk te Amsterdam de Clara Meijer-Wichmann Penning 2008 uitgereikt aan de journalist Arnold Karskens

Op woensdagavond 10 december 2008, de Dag van de Rechten van de Mens, hebben Cees Hamelink, voorzitter van de Liga voor de Rechten van de Mens, en Thea Engel, voorzitter van stichting J’accuse in de Amstelkerk in aanwezigheid van circa 100 personen de Clara Meijer-Wichmann Penning 2008 met de daarbij behorende oorkonde uitgereikt aan de journalist Arnold Karskens. Hem is de penning toegekend vanwege zijn bijzondere inzet voor de verdediging van de mensenrechten in de oorlogszones in Afghanistan. Hij heeft daar onafhankelijk en met grote risico’s voor zichzelf (niet- embedded) bericht over de situatie rond de Nederlandse betrokkenheid in deze oorlog. Zijn berichtgeving heeft de vraag naar de Nederlandse straffeloze medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven buitengewoon urgent gemaakt

Voorafgaand aan de uitreiking is de laudatio, uitgesproken door Rudolf de Jong, lid van de Raad van Advies van de Liga. Hij prees daarin Arnold Karskens dat hij zich niet laat inpakken (embedded) en noemde hem een witte raaf in de journalistiek.

Arnold Karskens ging in zijn dankwoord in op de beperkende omstandigheden waarin de Nederlandse journalisten in Afghanistan hun werk moeten doen. Hij riep hoofd- en eindredacteuren van de media op om gezamenlijk bij de minister van defensie de eis neer te leggen, dat journalisten onafhankelijk en ongecensureerd over de situatie in oorlogszones kunnen berichten.

Bij gelegenheid van de penninguitreiking werd ook de jaarlijkse Clara Meijer-Wichmann Lezing gehouden, dit jaar verzorgd door Liesbeth Zegveld, hoogleraar internationaal humanitair recht aan de Universiteit leiden. De lezing draagt de titel “Naar een realistische visie op oorlogvoering”.

Op de website van de NRC is een samenvatting van de lezing in te zien onder de titel “Missie geslaagd, burgers overleden”.

Na de uitreiking is onder leiding van Ruth Hopkins en Jan Hofdijk een pittig debat gevoerd over de legitimiteit van deelname aan de oorlog in Afghanistan. Deelnemers aan het debat waren Liesbeth Zegveld en Arnold Karskens enerzijds en het tweede kamerlid Voordewind en een uit Afghanistan afkomstige Nederlandse student anderzijds.

De uitreiking werd muzikaal opgeluisterd met Afghaanse liederen door Yar Mohammad Alizai.

Tijdens de receptie na afloop zong jazz-zangeres Myriam Gaasbeek.

De foto’s zijn van fotografe Ingrid de Groot.

Lees ook het interview met Arnold Karskens in De Morgen van vrijdag 21 november.

[Y]our Rights, zeer de moeite van het lezen waard.

Studenten van de School voor Journalistiek hebben een eenmalige uitgave van het blad [Y]our Rights uitgebracht over actuele thema’s in de mensenrechten. Zij laten daarmee zien, dat journalisten een belangrijke rol hebben in het uitleggen, beschermen, claimen en respecteren van mensenrechten.

Zij zijn op pad gegaan om antwoord te vinden op lastige vragen als: Heeft een ongedocumenteerde vreemdeling recht op medische hulp? Waarom sterven wereldwijd zoveel vrouwen op het kraambed? Welke waarde heeft de Universele Verklaring anno 2008? Hoe mensenrechtelijk verantwoord is vreemdelingendetentie? En: hoeveel mensenrechtenschendingen zijn er nodig geweest om jouw mobieltje te produceren?

U kunt het nummer hier inzien of downloaden.