2009 Lorie Matulay

Op donderdag 10 december is in de Amstelkerk te Amsterdam de Clara Meijer-Wichmann Penning 2009 uitgereikt aan Lorie Matulay

Op donderdagavond 10 december 2009, de Dag van de Rechten van de Mens, hebben Cees Hamelink, voorzitter van de Liga voor de Rechten van de Mens, en Thea Engel, voorzitter van stichting J’accuse in de Amstelkerk in aanwezigheid van circa 90 personen de Clara Meijer-Wichmann Penning 2009 met de daarbij behorende oorkonde uitgereikt aan Lorie Matulay, voor haar bijzondere inzet voor ongedocumenteerde werknemers in Nederland. Ter verbetering van hun positie richtte Lorie Matulay Trusted Migrants op, een vakbond voor ongedocumenteerde huishoudelijk werkers in Nederland, met steun van de belangenorganisatie van Filippijnse migranten, CFMW. Namens deze werknemers ‘sans papiers’ voerde zij onderhandelingen met de FNV om het recht op een zorgverzekering, een redelijk salaris en andere arbeidsrechten te verwezenlijken. Met gevaar voor haar eigen veiligheid treedt ze regelmatig op in de media en openbare debatten en brengt ze het lot en de standpunten van deze groep over het voetlicht.

Voorafgaand aan de uitreiking is de laudatio, uitgesproken door Rudolf de Jong, lid van de Raad van Advies van de Liga.

In haar dankwoord benadrukte Lorie Matulay, dat de prijs evenzeer toekomt aan haar collega’s, die met haar strijden naar erkenning van hun belangen en een menswaardige arbeid- en leefsituatie.

Bij gelegenheid van de penninguitreiking werd ook de jaarlijkse Clara Meijer-Wichmann Lezing gehouden, dit jaar verzorgd door Mari Martens, bestuurder van de schoonmaaksectie van FNV-bondgenoten. De lezing, opgesteld in samenwerking met Margriet Kraamwinkel van FNV Bondgenoten, had als titel Decent Work voor Migrant Domestic Workers In de lezing wordt de positie van deze mensen geanalyseerd en aangegeven wat de vakbond hieraan wil veranderen.

De uitreiking en de receptie werden muzikaal opgeluisterd door de pianist Julius Vischjager.

De foto’s zijn van fotograaf Rob Nelisse.

Voor de Engelstalige zender van de Wereldomroep werd Lorie Matulay naar aanleiding van de toekenning van de penning geïnterviewd.

Astrid Essed gaf als lid van de jury voor de Nederlandstalige Wereldomroep toelichting op de toekenning van de prijs.