2010 Rehab Bemoeizorgteam Mentrum

CMW penning uitgereikt aan Rehab Bemoeizorgteam van Mentrum

Op donderdagavond 10 december 2010, de Dag van de Rechten van de Mens, heeft Ruth Hopkins, voorzitter van de Liga voor de Rechten van de Mens, mede namens stichting J’accuse in de Amstelkerk in aanwezigheid van circa 90 personen de Clara Meijer-Wichmann Penning 2010 met de daarbij behorende oorkonde uitgereikt aan. Dit team biedt psychiatrische hulp aan wellicht de meeste kwetsbare en marginale groep in de samenleving: mensen op en rond de straat met een ernstige psychiatrische ziekte. Zij bieden als enige ambulante team zorg aan niet verzekerde EU-burgers.

Het Bemoeizorgteam dat op 10 december de penning heeft ontvangen, zet zich al 12 jaar in juist voor deze groep. Het team werkt op straat of in de ‘sociale pensions’ en probeert door laagdrempelige contacten zoveel mogelijk patiënten te beschermen tegen gedwongen opnames.

Namens het team werd de penning met oorkonde in ontvangst genomen door Mark Poons, senior verpleegkundige, en Jolien Schölvinck, psychiater.

Voorafgaand aan de uitreiking is de laudatio uitgesproken door Rudolf de Jong, lid van de Raad van Advies van de Liga.

Bij gelegenheid van de penninguitreiking is ook de jaarlijkse Clara Meijer-Wichmann Lezing gehouden, dit jaar verzorgd door de psychiater Kaspar Mengelberg. Hij ging in op de digitalisering in de medische praktijk. Met name uitte hij zijn zorg bij het electronisch patiënten dossier, waarin in zijn ogen onvoldoende waarborgen zijn opgenomen voor de privacy van de patiënt.

De uitreiking en de receptie zijn muzikaal opgeluisterd door het uit Bulgarije afkomstige Pauni trio.

Het officiële deel werd geleid door Cees Hamelink, oud-voorzitter van de Liga voor de Rechten van de Mens. Daarna vond een geanimeerde receptie plaats, waarin de gelegenheid werd benut voor informele gesprekken.

De foto’s van de viering zijn gemaakt door de fotograaf Steef Meyknecht