2011 Liesbeth Zegveld

CMW penning uitgereikt aan Liesbeth Zegveld

Op donderdagavond 15 december 2011 is in een volle Amstelkerk de ClaraMeijer-Wichmann Penning 2011 uitgereikt aan Liesbeth Zegveld door de voorzitters van De Liga voor de Rechten van de Mens en van Stichting J’accuse. Zij ontving deze penning omdat zij zich al jaren en met grote vasthoudendheid inzet voor slachtoffers van oorlogsgeweld en genocide. In het juryrapport zijn de argumenten voor deze keuze uitvoerig toegelicht.

Met de penning is ook de daarbij behorende oorkonde overhandigd.

Voorafgaand aan de overhandiging is door Rudolf de Jong, nestor van de Raad van Advies van de Liga, de laudatio uitgesproken. Naast de lofzang op de verdiensten van de laureaat op het gebied van mensenrechten in Nederland, hield hij een kritisch betoog over de het optreden van de Nederlandse Staat waar het mensenrechten betreft. Hij hekelde het verzwijgen, ontwijken van verantwoordelijkheid en het vertragen van procedures bij schendingen van mensenrechten in haar opdracht of toedoen. De overheid mag zich daarom wel wat bescheidener opstellen bij het zich op de borst kloppen op het gebied van mensenrechten.

In haar dankwoord bevestigde Liesbeth Zegveld impliciet deze constateringen in de laudatio met een beschrijving van de gang van zaken in de procedure tegen de Nederlandse Staat inzake de genocide in 1947 in Rawagedeh in Indonesië.

Bij gelegenheid van de penninguitreiking is ook de jaarlijkse Clara Meijer-Wichmann Lezing gehouden. Elies van Sliedregt, hoogleraar internationaal strafrecht aan de VU, gaf daarin een boeiende analyse van de aansprakelijkheid van de staat voor mensenrechtenschendingen en de rol van de rechter.

Cees Hamelink trad met menige kwinkslag en scherpe boodschap op als ceremoniemeester van deze avond.

Bovendien verzorgde hij als accordeonist in Het Bourgondisch Combo samen met Tamara Hoekwater (zang) en Bart de Vies (contrabas) de fraaie muzikale omlijsting van deze avond.

De foto’s van deze ceremonie zijn gemaakt door Sake Rijpkema Fotografie, ©sakefoto