2014 El Mouthena “wij zijn hier”

Uitreiking Clara Meijer- Wichmann Penning 2014

De ClaraMeijer-Wichmann Penning wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling, die in Nederland en onder tegenwerking van overheid of omgeving werkt aan het aan de kaak stellen en het opheffen van de schending van mensenrechten van andere personen of groepen.

Helaas blijft het vreemdelingenbeleid en uitvoering daarvan in Nederland ernstige gebreken vertonen op het gebied van mensenrechten, waarbij van overheidswege vrijwel geen pogingen voor verbetering worden ondernomen. Daarom staan dit jaar de mensenrechten centraal van vluchtelingen, die in Nederland geen verblijfsstatus hebben gekregen, maar om uiteenlopende redenen ook niet kunnen worden uitgezet. Een aantal van hen heeft het initiatief genomen om zich als groep te organiseren en in samenwerking met sympathisanten en vrijwilligers hun onmogelijke positie en mensonwaardige situatie publiekelijk onder de aandacht te brengen. Met name de initiatiefnemers en coördinatoren zijn daarbij bereid geweest om het risico van vervolging en detentie op zich te nemen.

Beide bovengenoemde organisaties hebben daarom besloten om dit jaar de Clara Meijer-Wichmann Penning toe te kennen aan de initiatiefnemer en coördinator El Mouthena als vertegenwoordiger van de Beweging “Wij zijn hier”.

Naast de penninguitreiking wordt op 10 december de traditionele Clara Meijer-Wichmann Lezing gehouden. Prof. dr.MarliHuijer zal in deze lezing het beeld schetsen van een samenleving met open grenzen en wat dat vraagt van haar inwoners en de nieuwkomers.

 

Zie voor het verslag van de penning-uitreiking de mooie reportage van Lokien op www.wijzijnhier.org

In haar lezing schetste prof.dr. Marli Huijer een beeld van Nederland met open grenzen.

Zie voor haar inspirerend verhaal deze samenvatting (in het engels).

Onderstaande foto’s zijn van ©Ingrid de Groot Fotografie

 

Deze penning-uitreiking is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Democratie en Media