2015 Hajo Meyer

CMW penning postuum uitgereikt aan Hajo Meyer

Op donderdagavond 10 december 2015 is in een druk bezochte Vondelkerk in Amsterdam door de voorzitters van De Liga voor de Rechten van de Mens en van Stichting J’accuse de Clara Meijer Wichmann Penning 2015 postuum uitgereikt aan Hajo Meyer voor zijn enorme moed, strijdvaardigheid en inzet voor de mensenrechten. Hajo Meyer zette zich in tegen islamofobie en voor de rechten van vluchtelingen en de Palestijnen. Het kon voor hem niet zo zijn dat een ander volk de dupe werd van het onrecht dat de Joden in de oorlog was aan gedaan. Hij moest zich als overlevende van Auschwitz daar voor inzetten om duidelijk te maken dat het niet in zijn naam gebeurde en bleef tegen grote weerstanden in proberen meer mensen wakker te schudden. Hij weigerde om zich neer te leggen bij wat een geaccepteerde mening was en om te zeggen wat goed lag. Hij geloofde in het belang van strijden voor rechtvaardigheid via het woord. wijze via theater en verdiepende sideshows onder de aandacht brengen van brandende maatschappelijke kwesties waarin mensenrechten en de menselijke waardigheid onder druk staan.

Zijn levensgezel Chris Tilanus nam de penning in ontvangst.

Bij de overhandiging van de penning memoreerde Hans Gaasbeek, de voorzitter van de Liga, hoezeer de Liga was overrompeld en gepakt door het levensverhaal van Hajo Meyer, door Hajo’s durf en vasthoudendheid, door zijn blijvende inzet voor een veilig en menswaardig bestaan, voor zowel Palestijnse als Israëlische burgers. Hij zal altijd in onze herinnering blijven voor het vele werk dat hij hiervoor verzet heeft. Ik denk dat het geweldig is dat Hajo Meyer zich tot zijn 90″ jaar heeft kunnen inzetten voor meer gerechtigheid. Hij heeft met anderen ervoor kunnen zorgen dat er een Ander Joods Geluid kon doordringen in Nederland in de maatschappij en in de politieke wereld. Op veel gebieden is een ander joods geluid gewenst. Ik beperk mij nu even tot de Palestijnse kinderen! Ik realiseer me dat dat een deelprobleem is, maar wel een heftig deelprobleem.

Voorafgaand aan de overhandiging is door Rudolf de Jong, nestor van de Raad van Advies van de Liga, de laudatio uitgesproken. Hij herinnerde er aan hoe groot de invloed van podiumkunsten op het publiek kan zijn. Ook memoreerde hij hoe het geëngageerd theater van enkele decennia geleden vooral een bevestiging van het eigen standpunt gaf en dat de verdienste van MightySocoiety is, dat zij daarentegen de dilemma’s schetst en daarmee het publiek als volwassenen benadert. In deze tijd van toenemende infantilisering, ook door de overheid, is dit van groot belang. Het past ook geheel in de geest van Clara Meijer-Wichmann, die als leidraad koos dat het doel in de middelen die men gebruikt moet zijn begrepen.

In zijn dankwoord sprak Eric de Vroedt de hoop uit dat het project MightySociety werkelijk heeft bijgedragen aan bewustwording van mensenrechten in Nederland. Tegelijk uitte hij zijn twijfels of hij dit wel mocht verwachten, zoals hij ook twijfelde of het Amnesty-kaarsje voor het raam van zijn oma wel effect had of zelfs er wel echt gestaan had.

 

 

Bij gelegenheid van de penninguitreiking is ook de jaarlijkse Clara Meijer-Wichmann Lezing gehouden. Kati Röttger, hoogleraar theaterwetenschap aan de UvA, beschreef daarin het belang om in het theater aan fundamentele mensenrechten aandacht te schenken en onder een breed publiek aan de orde te stellen. Daarnaast ging zij in op het mensenrecht op cultuur en het fundamentele belang van theater voor de menselijke samenleving, dat door de overheid niet meer serieus dreigt te worden genomen.

Cees Hamelink leidde als ceremoniemeester met vaste hand en welbespraakte aanwijzingen het programma  van deze avond.

 

 

Bovendien verzorgde hij als accordeonist in Het Bourgondisch Combo samen met Tamara Hoekwater, zang, en Caspar Klos, gitaar de fraaie muzikale omlijsting van deze avond.

 

 

 

 

De foto’s van deze ceremonie zijn gemaakt door Ingrid de Groot Fotografie